Birgit Berk Fysische Antropologie

Een zelfstandige onderneming in osteoarcheologie.

Birgit Berk Fysische Antropologie is een zelfstandige onderneming die ‘skeletonderzoek op maat’ levert. Ik werk voornamelijk voor archeologische bedrijven en gemeentes.

Uw bedrijf of instelling kan mij inschakelen voor het opgraven, documenteren, determineren en analyseren van menselijk skeletmateriaal (inhumaties en crematies). Naast dit totaalplaatje kunt u mij natuurlijk ook inhuren voor één van deze werkzaamheden. Op basis van mijn bevindingen schrijf ik evaluatierapporten, selectie-adviezen, waarderingsrapportages en specialistische deelrapporten waarmee uw bedrijf naar de opdrachtgever kan.

intro
portret-bb

Wie ben ik?

Mijn naam is Birgit Berk, ik ben 39 jaar oud en woonachtig te Meerssen. Ik ben in 2007 cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als Provinciaal Romeins Archeoloog (onderzoeksvariant) met als specialisatie fysische antropologie onder begeleiding van Steffen Baetsen. Tijdens mijn studie heb ik ecologische vakken en practica gevolgd aan de Universiteiten van Leiden en Amsterdam in archeobotanie, archeozoölogie en fysische antropologie.

In 2005 heb ik deelgenomen aan de Paleopathology Short Course van de universiteit van Bradford (UK). Hier heb ik veel kennis opgedaan van de verschijningsvormen van diverse ziekten op archeologisch botmateriaal.

Na mijn studie ben ik vier jaar professioneel triathlete geweest. In deze periode ben ik onder andere vier maal Nederlands Kampioen geworden en maakte ik deel uit van de Nederlandse Olympische selectie. Eind 2010 heb ik de topsport vaarwel gezegd en heb ik van een andere passie mijn beroep gemaakt: de osteoarcheologie. In de afgelopen jaren heb ik voor diverse archeologische bedrijven en gemeenten gewerkt in Nederland en België.

Ik ben geregistreerd als KNA specialist Fysische Antropologie  (registratienummer 13971676). Ik ben lid van de PPA (Paleopathology Association), het BAP (Biologisch Archeologisch Platform), de NVFA (de Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie) en BOAPAS (Belgian OsteoArchaeology & Physical Anthropology Society). Ik heb enkele jaren in het bestuur gezeten van het BAP en de NVFA. In 2012 heb ik de AVL-cursus ‘Archeologie en Gemeentelijk Beleid’ gevolgd.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als archeologische instelling bent u bezig het verleden te ontrafelen. Op basis van een opgraving reconstrueert u het verleden en vertelt u een verhaal. Als fysisch antropoloog kan ik een extra hoofdstuk aan dit verhaal toevoegen. Skeletonderzoek is bij uitstek geschikt om het draagvlak bij zowel opdrachtgevers als het grote publiek te vergroten.

U kunt mij inschakelen wanneer er tijdens de opgraving menselijk botmateriaal aan het licht komt. Ik begeleid de opgraving van de skeletten en maak hier een evaluatierapport van, desgewenst met een advies over de uitwerking of een selectieadvies. Ook (juist!) als er besloten is om de skeletten in situ te laten, is het mogelijk om veel bruikbare informatie in het veld te verzamelen.

Wanneer de skeletten of de crematiegraven geborgen zijn, kan ik het botmateriaal determineren op geslacht, leeftijd, lengte en pathologie en zodoende een beeld scheppen van de omstandigheden waarin de mensen vroeger geleefd hebben. Tijdens de analyse vergelijk ik de onderzochte populatie met andere archeologische populaties.

Ik heb goede contacten met diverse experts op het gebied van dierlijk bot, DNA-, isotopen en parasietenonderzoek, maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar ‘witte substanties’ in graven, tandsteenonderzoek, etc. Ik ben een voorstander van multi-disciplinair onderzoek, met het fysische antropologische onderzoek als basis voor vervolgvraagstellingen. Op deze manier kunnen we de maximale hoeveelheid informatie halen uit het botmateriaal, maar ook controle houden over de kosten.

In overleg kan ik de determinatie van botmateriaal op locatie uitvoeren of in mijn eigen werkruimte in Meerssen.

Daarnaast kan ik tijdens de opgraving DNA-, isotopen- en parasietenmonsters nemen. Alle benodigdheden voor het nemen van deze monsters (steriele pakken, tandartsgereedschap en dergelijke) heb ik zelf in huis. Hierdoor hoeft u geen aparte DNA-expert te laten komen. Wanneer de DNA-monsters genomen zijn, kunnen ze in de vriezer jarenlang worden bewaard in afwachting van eventueel toekomstig onderzoek.

Contact

Birgit Berk
Birgit Berk Fysische Antropologie
T: +31 (0)6 41 69 7047
E: birgit@birgitberk.nl
W: birgitberk.nl

KNA Specialist: 13971676

contactfoto

©  2022. Alle rechten voorbehouden | Content: Birgit Berk | Kvk nr. 51332728 | Webdesign: ideebv  | Fotografie: Mark Kuipers